Investičný úver

Je to úver, o ktorí žiadajú klienti z dôvodu získania finančnej pomoci za účelom financovania akýchkoľvek investičných zámerov s cieľom osobného alebo podnikového rozvoja, pričom podmienkou je dlhodobá perspektíva stability a následného rastu. Pri takejto forme úveru sa stáva investičný majetok garanciou pre splácanie úveru.