Kapitál

Za kapitál považujeme umelo vytvorené aktíva, ktoré sú schopné generovať ďalšie hodnoty. Kapitálom sú aj výrobné a investičné faktory, ktoré poznáme ako kapitálové statky. Rozlišujeme aj peňažný kapitál, ktorý držia bankové inštitúcie a do obehu ho odovzdávajú prostredníctvom úverov s cieľom vytvárať zisk a profitovať. Existuje aj vo forme cenných papierov, vďaka ktorým poskytuje svojim vlastníkom príjem vo forme úrokov alebo dividend.