Konsolidačný úver

Úver, pri ktorom dochádza k zlúčeniu minimálne dvoch pôžičiek do jednej súhrnnej za jednoznačným účelom dostať sa k porovnateľne výhodnejším zmluvným podmienkam a uľahčiť si splácanie. Konsolidačný úver je najvýhodnejší z pohľadu klienta, nakoľko nové nastavenie parametrov (výška splátky, úroky) prináša úsporu oproti priemeru všetkých starých splátok vypočítaných pred samotnou konsolidáciou. Aj keď sa konsolidáciou žiadateľ dostane k ďalším finančným prostriedkom, neznižuje to jeho zaťaženie. Za takýto typ úveru sa považuje akýkoľvek typ úveru, ktorý je využívaný na splatenie iných úverov.