Kontokorentný úver

Skrátene nazývaný aj kontokorent. Je to špeciálny typ úveru, ktorý môže klient začať čerpať pri mínusovom zostatku na bankovom účte. Maximálny limit, ktorý je klientovi k dispozícii je vopred dohodnutý a zmluvne podpísaný. Podmienkou čerpania takéhoto úveru je vlastníctvo kontokorentného účtu, čo je vlastne bežný bankový účet dostupný všetkým spotrebiteľom, akurát prináša výhodu automatického čerpania v mínuse.