Kvitancia

Kvitancia je právoplatný doklad potvrdzujúci oficiálne splatenie celého dlhu alebo aspoň jeho väčšinovej časti. Tento dokument vydáva veriteľ a odovzdáva ho dlžníkovi ako potvrdenie, že prebehlo finančné plnenie podľa dohodnutých podmienok. Kvitancia by sa mala správne vykonávať pri akejkoľvek forme úveru, aj keď to nie je zákonom stanovené.