Kvitancia

Kvitancia je právoplatný doklad potvrdzujúci oficiálne splatenie celého dlhu alebo aspoň jeho väčšinovej časti. Tento dokument vydáva veriteľ a odovzdáva ho dlžníkovi ako potvrdenie, že prebehlo finančné plnenie podľa dohodnutých podmienok. Kvitancia by sa mala správne vykonávať pri akejkoľvek forme úveru, aj keď to nie je zákonom stanovené.

Vaše hodnotenie