Lichva (úžera)

Lichva, neoficiálne označovaná tiež ako úžera. Lichva nepatrí k obchodne korektným spôsobom požičiavania. Úrokové sadzby pri takýchto „pôžičkách“ sú neprimerane nadhodnotené a zneužívajú laickú neznalosť úverových praktík. Lichvou sa prevažne živia poskytovatelia, ktorí nie sú oficiálne zapísaní ako poskytovatelia úverov. Mnohí vykonávajú túto činnosť nelegálne na hranici zákona a nemajú právo poskytovať peniaze formou pôžičky.