Lombardný úver

Lombardný úver sa poskytuje na ľubovoľné formy cenného hnuteľného majetku. Sú to napríklad cenné papiere, rôzne pohľadávky, drahé kovy, vlastnícke práva alebo aj vkladné knižky. Pri takomto type úveru býva hnuteľný majetok takisto predmetom na zabezpečenie schopnosti splácať. Lombardný úver je vždy krátkodobý a má presne určený dátum splatnosti. Schvaľuje sa vo výške 60 až 90% celkovej hodnoty založeného majetku.