Medziúver (preklenovací úver)

Je to špecifický úverový produkt využívaný pri stavebnom sporení, ktorý je klientom poskytovaný za účelom finančného preklenutia časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení a umožňuje stavebnému sporiteľovi rýchlejšie uskutočnenie finančného zámeru, aj keď s menej výhodnými podmienkami ako sú nastavené pri stavebnom úvere. To znamená, že klient sa dostane k peniazom ešte pred získaním stavebného úveru. Pridelením cieľovej sumy sa medziúver automaticky pretransformuje na stavebný úver. Medziúver sa dá získať iba prostredníctvom stavebných sporiteľní, podmienkou je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a nasporená určitá suma, ktorej presná výška závisí od podmienok jednotlivých stavebných sporiteľní.