Mesačná splátka

Pravidelná splátka dohodnutá zmluvnými podmienkami, ktorú začína klient splácať ihneď prvý mesiac po začatí čerpania akéhokoľvek úveru. Ide buď o pevne stanovenú čiastku uvedenú v úverovej zmluve alebo vypočítané percento z úverového rámca, čo nie je vôbec zvyčajná forma splácania a používa sa väčšinou pri revolvingových úveroch.

Bez reakcí