Nákup na splátky

Je to špeciálna forma spotrebiteľského účelového úveru, pri ktorej klient neplatí za produkt, tovar alebo vykonanú službu celú čiastku v okamihu preberania a financovanie môže prebiehať aj bez potrebnej hotovosti. Nákup na splátky sa uskutočňuje úvodným zaplatením akontácie alebo aspoň časti výslednej sumy vyjadrenej v percentách. Predmet nákupu je počas celej doby splácania prenajatý až do termínu uhradenia záverečnej splátky. Pri uhradení poslednej splátky prevyšuje celková vyplatená suma kúpnu cenu.