Národná banka Slovenska (NBS)

Je to centrálna slovenská banka, ktorá má za úlohu vykonávať dozor nad činnosťou všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku. Udeľuje rôzne licencie, dohliada na obchodné praktiky bánk a sleduje celé dianie na slovenskom finančnom trhu. Sídli v Bratislave a od prijatia eura za slovenskú menu sa stala súčasťou Eurosystému, čím spolupracuje na stabilite a na hospodárskom raste Eurozóny. NBS je štátnou inštitúciou.