Návratnosť

Návratnosť vždy označuje prílev získaných finančných prostriedkov z vynaloženej investície. Vyjadruje sa v percentuálnej miere a udáva sa v ročných intervaloch.