Nebankový register klientských informácií (NRKI)

Nebankové inštitúcie, ktoré sa špecializujú na poskytovanie nebankových úverov, spoločne vytvorili NRKI ako register obsahujúci najdôležitejšie informácie o klientoch a ich možnostiach splatiť úver. Vďaka týmto združeným údajom si nebankové spoločnosti dokážu preveriť bonitu, serióznosť a platobnú spôsobilosť klienta za účelom zhodnotenia výhodnosti uzatvorenia nového obchodu.