Nerezident

Je to akákoľvek osoba, ktorej povinnosť uhradiť všetky daňové poplatky vzniká v zahraničí. Rezidentom môže byť fyzická osoba, ktorá nemá trvalý ani prechodný pobyt v SR, právnická osoba so sídlom mimo SR a organizačná zložka tuzemca so sídlom v zahraničí.