Netto

Netto znamená v doslovnom preklade čistý. Vo finančnej terminológii sa najčastejšie používa v súvislosti s príjmami. Na rozdiel od brutto príjmu je netto príjem nižší, nakoľko už má zrazenú daň a odpočítanú sumu vyhradenú na úhradu zdravotného a sociálneho poistenia.