Obchod

Je to proces, pri ktorom sa spájajú rôzni individuálni účastníci trhu za účelom vykonania istej komerčnej aktivity. Jedna strana poskytuje svoj tovar, produkty alebo vykonané služby tej druhej, ktorá je za to ochotná zaplatiť dohodnutou formou, aby mohla získať vyžadované statky. Obchod prebieha výlučne na základe dohody a následného finančného vyrovnania. Na konkrétnych podmienkach sa dohodnú všetky zmluvné strany.