Obchodný register

Je to súhrnný zoznam všetkých oficiálne zapísaných podnikateľských subjektov, ktorý je vedený na príslušnom krajskom súde. Zápis v Obchodnom registri je povinný pre právnické osoby podnikajúce a sídliace na území SR. Všetky údaje sa pravidelne aktualizujú a občanom ponúkajú základné informácie o konkrétnom subjekte a jeho činnosti.