Obchodný zástupca

Profesionálny pracovník, ktorého činnosťou je oboznamovanie klientov s aktuálnymi produktmi, vyjednávanie o podmienkach a následné poskytnutie produktu svojmu klientovi. Obchodný zástupca vykonáva svoju činnosť v teréne, čo znamená, že sa s klientmi nestretáva na pobočke spoločnosti, ale navštevuje ich doma alebo na dohodnutom mieste.  Za svoje obchodné výsledky je najčastejšie odmeňovaný províziou.