Platobný styk – slovník finančných výrazov

Platobný styk označuje akúkoľvek prebiehajúcu platbu medzi obchodnými stranami, pričom nie je podmienkou udržiavať obchodný vzťah ani podpisovať zmluvu o obchodnej spolupráci. Platobný styk môžeme rozdeľovať na hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný, pri ktorom sa platba uskutoční s využitím viacerých platobných nástrojov.