Pohľadávka

Predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka. Prevažne sa jedná o finančné plnenie, ktoré má presne vymedzenú sumu a konkrétny dátum splatnosti.