Polehotné úročenie

Takisto sa označuje aj dekurzívne úročenie. Je to úročenie, pri ktorom sa úrok ku kapitálu pripočítava vždy na konci úrokového obdobia bez zmeny podmienok.