Poplatok

Peňažná čiastka, ktorá sa musí uhradiť za poskytnutie určitej vykonanej služby.