Portfólio

Portfólio je celkovým súhrnom investičných nástrojov a produktov ponúkaných klientom. Portfólio ako spektrum ponúkaných produktov sa nazýva produktové portfólio.