Pôžička, úver

Pôžička aj úver označujú ten istý výraz. Pôžička je ľubovoľná poskytnutá suma, na ktorej presnej výške sa dohodne poskytovateľ pôžičky (veriteľ) a žiadateľ (dlžník).

Pôžičky sa kategorizujú podľa viacerých kritérií, tým najčastejším rozdelením je na bankové a nebankové pôžičky, s potvrdením o príjme a bez príjmu a takisto na krátkodobé a dlhodobé. Ku každej pôžičke sa uzatvára zmluva, v ktorej sú dohodnuté všetky obchodné podmienky vrátane presnej výšky pravidelnej mesačnej splátky, úrokových sadzieb a dátumu splatnosti.