Pôžička zo životného poistenia

Pôžička, ktorá je na základe písomnej žiadosti poskytnutá poistníkovi. Jedinou zárukou takejto pôžičky je poistná zmluva a povinný prevod práv z poistnej zmluvy poistníkom na poistiteľa. Môže byť poskytnutá za splnenia predpokladu, že základné životné poistenie má vytvorenú odkupnú hodnotu a poistná zmluva je právoplatná.