Predčasné splatenie úveru

K takejto situácii dochádza vtedy, keď užívateľ úveru navrhne svojmu veriteľovi splatenie záväzkov vyplývajúcich z úveru skôr ako nastane zmluvne dohodnutý dátum splatnosti. Samozrejme, veriteľ musí predčasné splatenie úveru odobriť oficiálnym vyhlásením a spísaním dodatku k zmluve o poskytnutí úveru. Niektoré banky a nebankové finančné ústavy umožňujú predčasné splatenie iba za úhradu určitého poplatku.