Predlehotné úročenie

Je to presný opak polehotného úročenia. Nazýva sa aj anticipatívne úročenie. Pri takomto spôsobe úročenia sa úrok ku kapitálu pripočítava ihneď na začiatku úrokového obdobia. Existujú dva druhy tohto úročenia a to jednoduché a zložené úročenie.