Progresívne splácanie

Je to spôsob splácania úveru, pri ktorom sa klientovi výška splátky zvyšuje  počas celého obdobia splácania. Mesačná splátka je zvyčajne rovnaká na obdobie jedného roku a v nasledujúcich obdobiach sa zvyšuje o pevný koeficient rastu. Pokiaľ nie sú pri danom úvere nastavené fixné úrokové sadzby, progresívne splácanie sa môže počas priebehu splácania postupne zmeniť na anuitné splácanie, čiže rovnomerne rozložené mesačné splátky. Samozrejme za predpokladu súhlasu veriteľa. Progresívna forma splácania sa využíva najmä pri hypotekárnych úveroch. Je presným opakom degresívneho splácania.