Prolong

Je to jednoduchý spôsob ako sa môže klient dostať k predĺženiu dátumu splatnosti úveru. Prolong ponúkajú iba niektorí vybraní poskytovatelia pôžičiek a táto služba nie je bez určitého poplatku, nakoľko je čiastočným porušením zmluvných podmienok. O prolong si môže klient požiadať prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu so svojim partnerom. Táto možnosť predĺženia alebo odkladu splatnosti je vhodným pomocným riešením pre klientov, ktorí majú rôzne nečakané finančné problémy v čase prichádzajúceho dátumu splatnosti.