Rating

Predstavuje špeciálnu formu hodnotenia ekonomického postavenia a finančnej sily klienta. Je založený na analýze finančnej situácie s výhľadom na obdobie trvania jeho zadlženosti voči veriteľovi, to znamená hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky.