Reálna úroková miera

Nakoľko zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie, na rozdiel od nominálnej úrokovej miery dokáže klientovi reálne priblížiť mieru zhodnotenia vkladov.