Revolving

Automatické opakovanie alebo obnovovanie dlhodobého úveru. Po uplynutí dojednanej lehoty pokračuje úverový vzťah s rovnakými podmienkami bez ďalších úprav. Revolving sa využíva pri kontokorentných úveroch alebo pri využívaní kreditnej karty, kde sa dá ľahko opakovane čerpať limit v úverovom rámci a vždy ho aj splatiť načas bez zbytočných komplikácií. Revolving je určený len pre stálych klientov ako súčasť vernostného programu.