Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

Sadzba, ktorá má umožniť spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovanej pôžičky. RPMN udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie 12-tich mesiacov v súvislosti so splátkami, správou a ďalšími výdajmi spojenými s čerpaním úveru.