Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá sa veriteľovi zaručí za splnenie všetkých záväzkov v prípade, že by sa dlžník dostal do nečakaných finančných problémov a nebol spôsobilý splácať dlžobu. Prehlásenie ručiteľa musí mať písomnú podobu dokumentu a podpis ručiteľa musí byť úradne overený. Ručiteľov môže byť viacej, nakoľko každý sa zaručí za určitú časť.