Sankčná úroková sadzba

V prípade, ak klient počas obdobia splácania úveru porušil jednu z podmienok zmluvy (napríklad v prípade omeškania splátky), banka si uplatní zmluvne dohodnutý sankčný úrok.  Sankčná úroková sadzba sa môže nazývať aj úrokom z omeškania.