SOLUS

SOLUS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené na ochranu leasingu, úverov a ďalších vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. Hlavnou činnosťou združenia je spolupráca, vzájomná pomoc a ochrana spoločných záujmov jeho členov najmä v oblasti zabezpečenia kvality pohľadávok vzniknutých z činnosti riadnych členov združenia a vytvorenie spoločnej databázy združenia, v ktorej sú údaje o spotrebiteľoch, ktorí si neplnia povinnosti súvisiace s činnosťou riadnych členov zduženia.