Solventnosť

Je to momentálna schopnosť klienta plniť všetky svoje finančné záväzky. Táto platobná spôsobilosť vyplýva z aktuálneho dostatku disponibilných zdrojov v súčasnom stave.