Splátkový kalendár

Je to harmonogram s presnými dátumami splátok. Nemusí sa využívať len pri splácaní pôžičiek. S akýmkoľvek veriteľom je možné sa dohodnúť na vystavení splátkového kalendára v prípade, že dlžník nemá momentálne prostriedky na zaplatenie dlhov.