Spoločnosť s ručeným obmedzením (s.r.o)

Právnická osoba, ktorej základné imanie tvoria vopred dané vklady spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky do výšky ich nesplatenej hodnoty.