Spotrebiteľ

Spotrebiteľ vystupuje na trhu tovarov a služieb vždy ako nákupca a na trhu výrobných faktorov vždy ako predávajúci, lebo predáva spoju prácu. Vstupuje na trh s cieľom poskytnutia vlastných výrobných faktorov za účelom uspokojenia ekonomických potrieb.