Spotrebiteľský úver

Je to špecifický druh úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom sa rozumie každý úver, ktorý je poskytnutý na viac ako 3 mesiace v rozpätí od 200 do 20 000 eur a jeho účelom nie je zabezpečenie bývania. Spotrebiteľský úver sa spláca viac ako štyrmi splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery od bánk, lízing a úvery splátkových spoločností.

Bez reakcí