Spotrebný úver

Je to úver špeciálne určený na financovanie konkrétnych potrieb klienta, ktorý žiada o takýto typ úveru za účelom nákupu ľubovoľného spotrebného tovaru. Spotrebný úver sa poskytuje v niekoľkých stovkách až tisíckach eur s dobou splatnosti na zopár rokov. Zvyčajne je to účelový úver poskytovaný na automobil, dovolenku alebo drobné úpravy v obydlí. Na rozdiel od investičných úverov sa pri spotrebných úverov predmet kúpy nestáva zároveň aj zdrojom zárobku. Spotrebnými úvermi sú aj splátkové a kontokorentné úvery.