Stavebný úver

Je to špecifický typ úveru, ktorý poskytujú prevažne stavebné sporiteľne. Je určený na účely zabezpečenia bývania a jeho poskytnutiu predchádza stavebné sporenie. Podmienkou na získanie stavebného úveru je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a tiež pravidelné prispievanie na účet stavebného sporenia. Zmluva o stavebnom sporení musí trvať dva roky. Táto fáza sporenia je odmeňovaná štátnou prémiou, ktorá sa vypláca raz ročne.

Bez reakcí