Tarifa

Tarifa je verejne vyhlásený zoznam ponukových cien a poplatkov záväzných pre vyjednávanie cien v zmysle platnej cenovej legislatívy za akékoľvek poskytované služby.