Transferová platba

Peniaze, ktoré štát poskytuje občanom pre iné dôvody, než je bežné zamestnanie alebo výmena za služby. Príkladom sú štátne dávky, podpora v nezamestnanosti.