Trhová cena

Je to konkrétne stanovená hodnota tovaru, produktu alebo služby na trhu.