Účelovosť

Je to zámer alebo plán, na ktorý majú byť použité peňažné prostriedky zo získaného úveru. Povinne sa predkladá pri účelových úveroch poskytovateľovi, ktorý ho musí odobriť. Dnes je už doménou iba bankových úverov, nebankové spoločnosti ju nevyžadujú.