Účelový úver

Je to druh úveru, ktorý môže klient využiť iba na financovanie dopredu stanoveného konkrétneho tovaru alebo služieb predloženého poskytovateľovi. Tento účel musí byť schválený. Môže ísť o nákup na splátky. Medzi účelové úvery patria aj hypotéky.

Bez reakcí