Úverový rating

Je to nezávislé hodnotenie celkovej schopnosti splácať svoje finančné záväzky vyplývajúce z finančného stavu klienta. Úverový rating dokáže dosť zjednodušiť rozhodovanie pri schvaľovacom procese. Slúži aj na hodnotenie celkovej finančnej bonity.