Veriteľ

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán, ktorá poskytla dlžníkovi na stanovené obdobie peňažné prostriedky v dohodnutej výške za dohodnutý príplatok. Veriteľom nemusí byť výhradne iba banka, ale akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje úver v rámci svojej obchodnej, či inej podnikateľskej činnosti alebo združenia takýchto osôb.